Deniz KAÇAĞAN YazılarıÖzelde, kendimize ait bireysel yaşamımızda, kimseyle tartışmadan kararlar alıp hızlıca uygulayabiliriz; ancak kamusal yaşam böyle değildir ve olamaz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Birlikçi (üniter) yapısı sömürgeciliğin saldırı hedefindeÖldürdükleri işçi cesetleriyle omurga kulesi yapanlar


Kur`an okumadan, iş (amel) yapmadan; isimle, giysiyle Müslüman olanlarGeçmiş zorbalık dönemlerinin ürünü olan bu yanlış adlandırmalar; düşmana alet olmuş birkaç, gerici, beyinsiz dışında; millet bireyleri üzerinde üzüntüden başka bir etki yaratmamıştır.

Yeni Türkiye dediğiniz bu mu? İşgal edilmiş; köleler ülkesi!

"Onlar, kendilerine Kur`an geldikten sonra; aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler." (Şûrâ-14).

ATATÜRK sayesinde kadınlarımız, Fransız kadınlarından 11 yıl; İsviçre kadınlarından 37 yıl önce, seçme ve seçilme hakkını kullanmaya başladı.

Demokrasi, katillerin (Apo), hamile kadınları, kızları, çocukları öldürerek, istediklerini alabilecekleri bir siyasi işleyiş değildir.