CHP`de Tüzük Kurultayına Giderken

Önceden beri tek iddiam CHP`de Genel Başkanlık sorunu değil Tüzük sorunu olduğu şeklindeydi. Bana göre bu mevcut Tüzükle kim Genel Başkan olursa olsun parti dışında başarı oranı çok düşüktü.

08.03.2018 01:23

CHP`de en son tüzük değişikliği 2012 yılındaki kongrede yapılmıştı. Oldukça kapsamlı ve radikal değişiklikler yapıldığı halde bu Tüzük CHP`ye seçimlerde önemli bir başarı getirmemiştir. Örgütün bir kısmını sistemin içine çekip, diğer kısmını sistemin dışında bırakmıştır.

Geçmiş tecrübelerden yola çıkarsak demekki bugüne kadarki Tüzükler en azından aktif üyelerin önemli çoğunluğunu sistemin içine çekebilecek ve katılımları yükseltecek bir nitelikte yapılamamıştır. 

CHP örgütlerinde toplam üye sayısına bakarsak aktif üye oranı %5 civarındadır. Ancak bugün örgütler aktif üyelerin en iyi niyetli tespitlerle yaklaşık %2 oranıyla çalışmaktadır. Geri kalanlar küskün yada küstürülmüş olup, sadece muhtemel bir Yönetim değişikliği için kenarda beklemektedir. En azından bu kesim tekrar aktif hale getirilmelidir.

Bu tabiki tüzüğe konabilecek sert tedbirlerle yapılamaz. Tersine özendirici ve önlerindeki siyasi hayatlarında umut verecek değişimlerle yapılabilir. Bir parti üyesinin tek beklentisi emeğinin karşılığı olarak sadece bir liyakat sahibi olabilmektir. Bilhassa gençlerde ve orta yaş grubunda bu böyledir. O zaman yapacağın değişiklikle pasta dilimlerini daha geniş bir üye profiline dağıtmak zorundasın demektir.

Şimdi birçokları Yeni Tüzük`le bu insanların küskünlüklerini nasıl bitecek? kongre ve delegasyonlar bitmiş,seçilen seçilmiştir diyebilir. Tüzükler ileriyi düşünerek yapılır, geriye doğru işlemez. Ancak 2 yıl sonraki kongre ve delegasyonlar için önlerinin açılabileceğini, delege ağalığının önleneceğini, sade bir üyede olsalar en azından emeklerinin karşılığını alıp, seçme ve seçilme haklarının daha kolaylaşacağından emin olanlar ve bu garantilerinin teminatı olarak Tüzükteki maddeleri görenler bu seçim süreçlerinde ellerini taşın altına koyacaklardır.  

Mühürsüz pusulaların kabul edileceği, sandık güvenliği tartışmalarının yapıldığı bir dönemde birçok partilinin emeğine ihtiyaç vardır. Bunun dışında seçim startları verildiğinde yapılacak miting, eylem ve etkinliklerdede yoğun katılım gereklidir. Seçmenleri ikna edebilmek ve onlara güven vermekte olası bir ihtiyaçtır. Bilhassa CHP seçmeni dışındaki bölgelerde çalmadık kapı, tutmadık el bırakmamak şarttır.                                                                                                  

Zira Yeni Anayasa ve düzenlemelere bağlı olarak CHP oyları tek başına seçim kazanmaya yetmemektedir. Bugüne kadar birçok yerde rahatlıkla çıkardığımız Milletvekillerini, kazandığımız Belediyeleri karşımızdaki ittifaklar yüzünden kaybetmek gibi bir riskte göz önüne alınmalıdır.

İşte tüm yukardaki gerçekleri rehber edinerek, mevcut örgütlerin yetersiz işleyişinden yola çıkarak acizane tespitlerde bulunduğum örgüt üyelerinin beklentilerine cevap verebilecek, büyük çoğunluk örgüt emekçilerimizin benzer görüşlerimi yıllardır dile getirdikleri bir Tüzük değişikliği bekliyordum. 

Bununla ilgili yine acizane teklif ve taleplerimi Genel Merkez Yönetimlerine göndermiş ve aşağıda linkini verdiğim bir gazetede de yayınlamıştım.

http://www.haber24gazetesi.com/yazar-chp-de-cok-onemli-tuzuk-kurultayi-196.html 

Bir hafta kadar öncede CHP İl ve İlçe örgütlerinde yeni Tüzük ile ilgili toplantılar yapılıp, örgüt taban talepleri alınmıştı. Birkaç gün öncede Tüzük taslağı yayınlandı. Taslağı inceleyip, mevcut tüzükle karşılaştırdığımızda önemli değişiklikler yapıldığı halde esas olması gereken örgüt tabanının talep ve beklentilerine cevap veremediğini görüyoruz. Demekki tüzük ile ilgili örgütlerde yapılan toplantılar ve oluşturulan talepler kaale alınmamış.

Bana göre olumlu olarak 1/1 maddedeki partinin kuruluş ve İlkeler bölümüne ilave edilmiş "Tam Bağımsızlık" ve "Kuvay-ı Milliye ruhu" cümleleridir. Bunun dışında örgütlere yönelik olarak gençlik kotası %20`ye çıkarılmış ancak ondada kaş yapılırken göz çıkarılarak yaş 30`dan 35`e çıkarılmıştır. Bir bakıma gençliğe verilen haklara orta yaşlılarda ortak edilmiştir. Yani gençlerin bir işine yaramamıştır.

Kısaca bu seçimlerde başrolü oynayacak örgüt üyelerimize yönelik, onları ateşleyici, aidiyet duygusunu aşılayıcı, önlerindeki siyasi gelecekten umut verici, çalışmalara katılımcı bir Tüzük yapılamamıştır.

Buna karşılık 48 kişilik bir imza ile bazı muhalif Vekillerde kendi cenaplarından taslağa itiraz etmişler, demokratik olmadığını iddia etmişlerdir. Bence bu tür şeylere fırsat verilmemeli ve aile içinde onlarında görüşleri alınarak ortaklaşa bir tüzük yapılmalıydı. Yinede Parti yönetimi ve muhalif vekiller arasında asgari müşterekte buluşup bir konsensüs sağlanabilir. Tabilki deklarasyon yayınlamak hatadır, bu ortamı gerebilir ancak buna bahane yaratıp, imkan vermekte bir başka hatadır. Herkes hatalarını kabul edip bir araya gelmelidir.

Ben 9-10 Martta yapılacak olan bu Tüzük Kurultayının CHP`ye hayırlı olmasını, mevcut taslağın önümüzdeki çok ciddi ve önemli seçimlerde göz önüne alınarak tekrar gözden geçirilmesini ve örgüt tabanının yoğun talepleri ile muhalif Vekillerin itirazlarının ciddiye alınmasını diliyorum. Nihayetinde şimdiki haliyle bu bir taslaktır ve Kurultayda yada daha önceden değiştirilme şansı vardır.