CHP Pendik'in genç isimlerinden Deniz Özdemir Milliyetçilik hakkında konuştu.


Milliyetçilik hakkında görüşlerini dile getiren Deniz Özdemir, şu sözleri söyledi:

22.02.2015 21:18
Türkiye siyasetinde bugün yaşanan süreçte, milliyetçilik sağcılık mıdır solculuk mudur tartışmaları yapanların sayısı bir hayli fazla. Öyle ki bunu yapan sözümona solcuların bir çoğu da makro milliyetçilik yaptığının farkında olmayan; nüfus kütüğü neredeyse o memleketten birine oy veren, hemşericilik yapan tezat kişiliklerdir. Bir çoğu da AKP'nin açılım politikasına karşı çıkanlara faşist diyen "yetmez ama evet"çiler.
Oysa ki milliyetçilik sağ düşüncedeki gibi "babanı tanı yeter" gibi sığ anlayış olmadığı gibi, ırksal bir temele de indirgenecek "tekdüze" bir düşünce değildir. Emperyalizme karşı bir halkı kemikleştiren bir oluşumdur. Türkiye Kurtuluş Savaşı'nda aynı şekilde biçimlenen ve "Anadolu Milliyetçiliği", "Atatürk Milliyetçiliği" kavramları ile özdeşleşip
ümmetçiliğe karşı alternatif bir düşünce sistemidir. 
Aynı şekilde temel ekonomik argümanlarını "milli" "ulusal" kavramlar ile nitelendirip vahşi kapitalizme ve küreselleşmeye karşı kendi iç dinamiklerini hayata geçiren bir sistemdir.
Milliyetçilik, sanıldığı gibi bir ırkı diğer ırktan üstün tutan bir anlayışın ürünü değil, aksine - özellikle Türkiye'de- sosyal, iktisadi ve kültürel özgürlüğü Misak-i Milli sınırları içerisinde yaşatabilmektir.

Etiketler: Deniz Özdemir Milliyetçilik
713

Hava Durumu ANKARA

Yeni anket?

Oyunuz Gönderilmiştir
Ankete Katıl